27 Mrt 2010: Restauratie Kerkorgel

RESTAURATIE VAN OECKELEN ORGEL GAAT VAN START  

Na veel lobby werk en het benaderen van de juiste instanties is het dan zover. De restauratie van het van Oeckelen orgel gaat beginnen. Op 7 en 8 juni werd het orgel gedemonteerd door de firma Elbertse uit Soest.

Het orgel werd in 1871 gebouwd door P. van Oeckelen en in dat jaar op 11 juni in gebruik genomen. Bijzonder is dat bestek en tekening van het ontwerp bewaard zijn gebleven en waardevolle dienst zullen bewijzen bij de aanstaande restauratie. Met negen registers, van Woudfluit 2 voet tot vijf 8 voetsregisters (Prestant, Bourdon, Viola di Gamba, Trompet en Fagot) is het in klank en kast een voor dit kerkgebouw erg royaal, krachtig instrument.

Met het oog op de zo noodzakelijke restauratie heeft orgeladviseur Hans Fidom uit Houwerzijl een plan opgesteld. Voor een gedetailleerde omschrijving van de voorgenomen restauratie is een restauratieplan “Het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk van Noordwijk” d.d. maart 2008 gemaakt.

 

Zowel onze Plaatselijke Commissie Noordwijk als het bestuur van de Stichting Oude Groninger Kerken zijn ontzettend verheugd dat nu ook aan dit historische orgel diverse subsidies worden toegekend. Uit deze bijdrages alleen al mag blijken in welke slechte staat het orgel verkeert.

Op grond van een aanbieding door Elbertse Orgelmakers B.V. te Soest heeft orgeladviseur Hans Fidom een begroting opgesteld. De totale restauratiekosten van het orgel heeft hij begroot op € 186.000,00

Binnenkort gaat de Plaatselijke Commissie van start met het organiseren van een grootse verloting waarvan de opbrengst geheel ten goede komt voor de restauratie. Diverse bedrijven uit de omgeving hebben al fraaie prijzen toegezegd.

 

    


    

 

Share

 


Over het kerkje . . .

Ergens begin 1300 is naar alle waarschijnlijkheid de kerk van Noordwijk gebouwd. Noordwijk gelegen ten noorden van Marum is een dorp met circa 460 inwoners.


Westerweg 2

9824 PH NOORDWIJK

+31 (0)594-549587


Bel voor bezichtiging of reservering!